Επικοινωνία

email. contact@patrasbeerfestival.gr

Πάτρα, Αγίου Αρτεμίου 11, ΤΚ 26223

τηλ. 6986604580